Podelite
Podeli na Fejsbuku Twituj Podeli na Google plus drustvenoj mrezi
ili

Obavestite prijatelja putem e-maila! Unesite email prijatelja u polje ispod.
MER-CLIN za stakla dopuna 750ml

MER-CLIN za stakla dopuna 750ml

Svrha upotrebe / Dejstvo:
Sredstvo za čišćenje staklenih površina.

Instrukcije za upotrebu:
Pritiskom na raspršivač nanesite tečnost direktno na staklenu površinu i obrišite je krpom. Glancanje nije potrebno.

Sastav:
Manje od 5% anjonskih surfaktanata, miris.

Upozorenje:
Držati van domašaja dece. U slučaju kontakta sa kožom i očima, isprati sa puno vode i zatražiti pomoć lekara.

Dodaj u favorite