×
Stakla OMEGA 750ml - dopuna

Stakla OMEGA 750ml - dopuna

Svrha upotrebe / Dejstvo:
Sredstvo za čišćenje staklenih površina, sadrži alkohol.

Instrukcije za upotrebu:
Pritiskom na raspršivač nanesite tečnost direktno na staklenu površinu i obrišite krpom.

Sastav:
<5% anjonskih surfaktanata, sadrži miris.

Upozorenje:
Čuvati van domašaja dece. U slučaju kontakta sa kožom i očima isprati sa dosta vode i potražiti lekarsku pomoć.

Dodaj u favorite
DUGOVANJE