×
AXEL MATIC prašak za maš.pr.pos. 2,5 kg

AXEL MATIC prašak za maš.pr.pos. 2,5 kg

Svrha upotrebe / Dejstvo:
Deterdžent za mašinsko pranje sudova. Zahvaljujući novom enzimskom sistemu koji proidire u osušene naslage hrane i idealnoj kombinaciji ostalih sastojaka efikasno otklanja prljavštinu ostavljajući posuđe besprekorno čistim i sjajnim posle svakog pranja.

Instrukcije za upotrebu:
Odstraniti ostatke hrane sa posuđa. Napuniti mašinu prema uputstvu proizvođača mašine. Napuniti pregradak u mašini prema preporučenim količinama. Kako bi rezultati pranja bili najbolji pre početka pranja proveriti da li u mašini ima dovoljno sjaja i soli.

Sastav:
<5% nejonski surfaktanti, TAED, fosfonati, 5-15% perkarbonat, 15-30% fosfati, enzimi, miris

Upozorenje:
Čuvati van domašaja dece. Proizvod može da izazove opekotine. Iritativno za oči i kožu. Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Ukoliko proizvod dospe u oči isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. U slučaju gutanja potražiti medicinsku pomoć i pokazati etiketu. Lica sa osetljivom i oštećenom kožom tteba da izbegavaju kontakt sa proizvodom i da se strogo pridržavaju propisane upotrebe. Nakon upotrebe ruke isprati vodom.

Dodaj u favorite
DUGOVANJE