×
PRONTO MULTI SUPERFICI pumpica 500ml

PRONTO MULTI SUPERFICI pumpica 500ml

Svrha upotrebe / Dejstvo:
Višenamensko sredstvo za čišćenje, namenjen je za čišćenje metalnih površina, elektronskih uređaja, stakala i drveta.

Instrukcije za upotrebu:
Raspršite tečnost po zaprljanim površinama i brišite mekom krpom ili ubrusom. Ukoliko Pronto koristite na električnim aparatima, raspršite na meku krpu i obrišite. Pre upotrebe isključite električni aparat.

Sastav:
Sadrži vodu, eitlakohol, parfem i methylisothiazolinone.

Upozorenje:
Držati van domašaja dece. Ne udisati sprej, U slučaju kontakta sa očima obilno isprati vodom i potražiti savet lekara. Koristiti u dobro provetrenim prostorijama. Izbegavati kontakt sa kožom. Oprati ruke nakon upotrebe.

Dodaj u favorite
DUGOVANJE