×
RAID sprej za gmižuce insekte 300ml

RAID sprej za gmižuce insekte 300ml

Svrha upotrebe / Dejstvo:
Sredstvo sa dugotrajnim dejstvom protiv gmižućih insekata kao što su mravi, bubašvabe i pauci. Nova aktivna formula ima produženo dejstvo, uništava insekte do četiri nedelje, prijatnog je mirisa. Pri upotrebi ostavlja beli trag, koji brzo nestaje. ali je insekticid dugo aktivan.

Instrukcije za upotrebu:
Protresti pre upotrebe. Usmeriti trag prema mestu gde insekti prolaze ili se gnezde: po ivici tepiha, pored zida, ispod nameštaja... Ne preterivati u količini.

Sastav:
Cipermetrin 0.15%, tetrametrin 0.50%, potisni gas15%.

Upozorenje:
Veoma lako zapaljivo. Štetno za vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne posledice u vodenoj sredini. Iritatno za kožu. Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje. Čuvati dalje od izvora paljenja. - zabranjeno pušenje. Ne udisati sprej. Izbegavati kontakt sa kožom. U slučaju kontakta sa očima ,odmah isprati vodom i potražiti lekarsku pomoć. Posle kontakta sa kožom, odmah isprati vodom i potražiti lekarsku pomoć. Ne ispuštati u kanalizaciju. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Boca je pod pritiskom ne bušiti čak i ako je prazna.

Dodaj u favorite
DUGOVANJE