Podelite
Podeli na Fejsbuku Twituj Podeli na Google plus drustvenoj mrezi
ili

Obavestite prijatelja putem e-maila! Unesite email prijatelja u polje ispod.
VANISH za tepihe 500ml

VANISH za tepihe 500ml

Svrha upotrebe / Dejstvo:
Sredstvo se koristi za uklanjanje tvrdokornih mrlja i prašine sa tepiha velikih površina.

Instrukcije za upotrebu:
Proveriti trajnost boja testirajući proizvod na skrivenom mestu. Koristiti samo penu jer previše natapanja može prouzrokovati skupljanje ili fleke. Pustiti da se osuši pre usisavanja, ne natapati previše tepih.

Sastav:
Manje od 5% na bazi kiseonika, anjonski surfaktanti, nejonski surfaktanti, polikarboksilati, miris.

Upozorenje:
Izbegavati kontakt sa očima, držati van domašaja dece. U slučaju kontakta s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti lekarsku pomoć. Nositi zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju gutanja hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu.

Dodaj u favorite