×
GLADE osveživac na struju 20ml - kompl.

GLADE osveživac na struju 20ml - kompl.

Svrha upotrebe / Dejstvo:
Električni aparat za osvežavanje prostorija.

Instrukcije za upotrebu:
Uverite se da je električni napon utičnice jednak onome koji je naveden na aparatu. Odvijte poklopac i umetnite bočicu u aparat, sačuvajte čep. Postavite aparat u vertikalan položaj i uključite u utičnicu. Uz pomoć regulatora odaberite intenzitet mirisa. Nakon što isključite aparat izvadite bočicu iz aparata i stavite čep. Prazno punjenje zamenite novim nakon što isključite aparat.

Sastav:
Alpha-hexylcinnamaldehyde, 4-allylanisole, eugenol, 2-(4-tert butylbenzyl) propionaldehyde.

Upozorenje:
Štetno za vodene organizme, može izazvati dugotrajne posledice po vodenu sredinu. Držati van domašaja dece. U slučaju kontakta sa kožom i očima, isprati sa puno vode i zatražiti pomoć lekara.

Dodaj u favorite
DUGOVANJE